Ar Goedd

Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus yng Nghymru sy’n cynnig ystod o wasanaethau i gleieintiaid amrywiol.

Ymadrodd Cymraeg yw ‘ar goedd.’ Pan fo rhywun yn dweud rhywbeth ar goedd, maent yn ei ddweud yn gyhoeddus, yng ngŵydd pawb. A dyna weledigaeth Ar Goedd. I weiddi’n groch am eich busnes, eich gwasanaeth, a’ch syniadau chi. A gwneud hynny’n gyhoeddus. Ar goedd.

Ein Gwaith

Yn y gorffennol rydym wedi cyd-weithio gydag amrywiaeth o gleieintiaid, yn sefydliadau cenedlaethol fel Golwg360 i fusnesau teuluol llai fel Si-lwli Cymru.

Rhai Gwasanaethau

Cysylltiadau cyhoeddus, gwaith i'r wasg, cyfieithu creadigol, hyrwyddo drwy farddoniaeth neu gynghanedd, golygu fideos, cyfieithu brand, creu brand, gweinyddu tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltwch