Gwedd newydd i Ar Goedd

Mae cwmni cysylltiadau cyhoeddus Ar Goedd wedi cael ei ail-lansio ar ei newydd wedd heddiw.


Yn rhan o’r ail-lansio mae brand newydd Ar Goedd yn cael ei lansio, yn ogystal â gwefan newydd. 


Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus sydd wedi ei leoli yn Arfon yw Ar Goedd, ond sy’n cynnig gwasanaethau ar draws Cymru a thu hwnt. 


Ymadrodd Cymraeg yw ‘ar goedd.’ Os bod rhywun yn dweud rhywbeth ar goedd, maent yn ei ddweud yn gyhoeddus, yng ngŵydd pawb. 


publicly, openly, in the sight and hearing of all yn Saesneg. 


A dyna weledigaeth Ar Goedd. I rannu eich busnes, eich gwasanaeth, a'ch syniadau chi yn agored, yn gyhoeddus. Eu harddel ar goedd.